13/4 ซอย12 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Tel. 093-583-8299, 089-245-2563, 062-956-5515,
093-959-1693, 096-698-3955

Email: bleturbo@hotmail.com, bbkcnx@gmail.com

Line-ID

bbkcnxcm