เชียงใหม่โฮมออฟฟิส

062-693-9336
bbkcnx@gmail.com
LINE ID : @agentcmhome
Facebook Twitter Youtube Linkedin

ยินดีต้อนรับสู่ เชียงใหม่โฮมออฟฟิศ

เราดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนมามากกว่า 10 ปี เรายินดีให้คำปรึกษาหากท่านต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานจำนอง และ งานรับขายฝากอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานตั้งอยู่ นิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งการค้าและท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่

บริการของเรา

 • รับขายฝาก และ จำนอง อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เพื่อสร้างเงินหมุนเวียนในธุรกิจของท่าน และ เพิ่มสภาพคล่อง ไม่ว่าจะเป็น
  ***โครงการบ้านจัดสรรทั้งโครงการ***
  ***บ้านพร้อมที่ดินในหมู่บ้านจัดสรร***
  ***โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, หอพัก, เกสเฮาส์, รีสอร์ท และ ที่ดินเปล่า***
 • รับไถ่ถอน หรือเปลี่ยนมือนายทุน เพื่อเพิ่มวงเงินให้กับอสังหาริมทรัพย์ของท่าน
 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 1% หรือ ไม่เกิน 15% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด พิจารณาตามแหล่งที่ตั้ง และ สภาพของหลักทรัพย์
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรือสูงสุด 10 ปี
 • ไม่ตรวจเครดิตบูโร อนุมัติไว ให้วงเงินสูง
 • ค่าดำเนินการ 3% ส่วนที่เหลือให้นายหน้า

สำหรับหลักทรัพย์ที่อยู่ เชียงใหม่ ต้องการเงินด่วน หมุนเงินไม่ทัน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เปลี่ยนหลักทรัพย์ของท่านเป็นเงิน บริการเงินด่วน ปรึกษาฟรี บริการว่องไว ซื่อสัตย์ เป็นธรรม

อสังหาริมทรัพย์เงินเหลือ

อสังหาริมทรัพย์เงินเหลือ

ลูกค้าสามารถยื่นกู้ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยใช้หลักทรัพย์ที่เราเตรียมไว้ให้ โดยได้รับส่วนต่างประมาณ 25-35% ของราคาบ้าน เนื่องจากทรัพย์ที่เราจัดหาให้นั้นเป็นทรัพย์ที่หลุดจำนองหรือหลุดขายฝาก ทำให้ขายในราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายจริง ทั้งนี้วงเเงินกู้ขึ้นอยู่กับผลอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อที่ท่านจะได้นำเงินส่วนต่างไปใช้ในการต่อเติมบ้าน,ชำระหนี้สิน หรือ หมุนเวียนในกิจการ สามารถติดตามดูอสังหาริมทรัพย์เงินเหลือ ได้จาก Page >> Facebook


ข้อดีของการซื้ออสังหาริมทรัพย์เงินเหลือ

ข้อดีของการซื้ออสังหาริมทรัพย์เงินเหลือ
 • ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งหาบ้าน เพราะเรามีบ้านให้เลือกตามเขตที่ต้องการให้
 • ไม่ต้องกังวลจะเสียเงินมัดจำ
 • ไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
 • สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในการขอสินเชื่อได้ทันที ก่อนเตรียมเอกสาร
 • ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของกิจการที่ติดภาระหนี้
 • มีบริการช่วยเหลือหลังกู้ผ่านแล้ว หากลูกค้าไม่ต้องการอยู่อาศัยสามารถหาผู้อื่นเช่าต่อเพื่อเพิ่มรายได้จากค่าเช่า

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเบื้องต้นสำหรับพนักงานประจำ

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเบื้องต้นสำหรับพนักงานประจำ
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • Statement ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
 • ข้อมูลภาระผ่อนสินเชื่อต่อเดือนในปัจจุบัน

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเบื้องต้นสำหรับเจ้าของธุรกิจ

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเบื้องต้นสำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • ใบทะเบียนการค้า หรือ เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ใช้ได้ 3 บัญชี
 • ข้อมูลภาระผ่อนสินเชื่อต่อเดือนในปัจจุบัน

สาระน่ารู้

ความแตกต่างระหว่าง จำนอง กับ ขายฝาก

ความแตกต่างระหว่าง จำนอง กับ ขายฝาก

การจำนอง คือ การทำข้อตกลง ทำสัญญาต่อกันระหว่างบุคคลหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า "ผู้จำนอง" กับอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้รับจำนอง" โดยเอาทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ผู้รับจำนอง ทรัพย์สินที่จดจำนองได้ประเภทอสังหาริมทรัพย์

การขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะตกแก่ผู้ซื้อ ณ วันที่ทำสัญญา เช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายทั่วไป แต่มีข้อตกลงกันว่าสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา หรือ ตามระยะเวลาสูงสุดที่กฎหมายกำหนด(อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 10 ปี) ถ้าไม่ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทรัพย์นั้นจะตกเป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อ


ข้อดีของการขายฝาก

ข้อดีของการขายฝาก

 • ไม่ต้องทำการขายทรัพย์ออกไปจริงๆ โดยผู้ขายยังมีโอกาสไถ่ถอนได้
 • เป็นแหล่งเงินทุนนอกระบบที่ให้วงเงินสูงและรวดเร็ว ภายใน 1-7 วัน
 • ผู้ขายฝากสามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหรือไม่ก็ได้
 • ในการกู้เงินไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร และ ไม่ต้องตรวจสอบหลักฐานทางเงินของผู้กู้
 • เป็นธุรกรรมที่น่าเชื่อถือ เพราะต้องทำการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน

การเตรียมเอกสาร

***เอกสารทุกชนิดให้นำ ตัวจริง ไป และ ถ่ายเอกสาร พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว***


บุคคลธรรมดา

 • โฉนดที่ดิน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
 • มรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)
 • ใบปลอดหนี้ หรือ ใบปลอดภาระค่าสาธารณูปโภค(กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

นิติบุคคล

 • โฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์

ข้อบังคับของนิติบุคคล

 • บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล
 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีบ้านปลูกเอง ไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร )

ส่งข้อความหาเรา

หจก.เชียงใหม่โฮมออฟฟิศแอนด์เรียลเอสเตส